ORIENT EXPERIENCES

Orient Experiences és un projecte creat per Xavier Serra Castella. En Xavier és geòleg especialitzat en enginyeria geològica, amb una extensa experiència en el camp de la geotècnia i els recursos naturals.

Després de més de vint-i-cinc anys de recorregut a l’empresa privada, va decidir iniciar els seus propis projectes empresarials orientats a la direcció de projectes de geotècnia, prospecció minera i hidrogeologia i geotèrmia. Actualment dirigeix dues empreses que operen a Andorra i Espanya, respectivament.

La seva professió l’ha fet viatjar per tot el món de forma assídua, especialment des del 2013, amb la crisi financera internacional. De tots el països que ha visitat l’Àfrica i l’Orient són els llocs que,  per les seves cultures tradicionals i exòtiques,  mes empremta li han deixat.

De manera simultània, el seu interès per les cultures antigues el va portar a cursar diferents estudis en humanitats,  el Màster en Estudis Asiàtics i del Pacífic de la UB; el postgrau i el màster en estudis Egipcis  a la UAB i el de Religions per la UB també. El Màster Oficial en Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica  és el que posteriorment li va permetre d’obtenir el seu Doctorat en Historia pel programa de Cultures i Societats de la UB, sobre les rutes comercials de l’or entre Egipte i l’Àfrica Occidental. Actualment estudia el grau d’humanitats a la Universitat d’Andorra (Uda). Viatjant i estudiant es va adonar de la seva passió per l’Orient, Pròxim i Llunyà. La seva diversitat, complexitat, contrastos i riquesa el van portar a aprofundir ( viatjant i estudiant encara més). Així va ser conscient de la diversitat que s’alberga sota el paraigües d ‘Orient i com de poc es coneix a Occident tota aquesta pluralitat.

Amb la voluntat de fer coses per apropar l’Orient a les persones en Xavier ha creat la plataforma www.orientexperiences.com. Compta amb un equip de col·laboradors (historiadors, professionals del turisme, artistes, músics…) que organitzen diferents activitats de diversa índole sobre qualsevol manifestació de l’Orient.

…I COMENCEM AMB UN APASSIONANT VIATGE A EGIPTE!